Chính sách giao hàng

Chi phí  gian giao hàng
Đơn hàng Phí vận chuyển
Với đơn hàng dưới 20.00.000 vnd Xuất hàng tại kho
Với đơn hàng trên 20.000.000 vnd Miễn phí